หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
หลักสูตร

Team & Party ดูรายละเอียด

ทักษะผู้นำเพื่อความสำเร็จ ดูรายละเอียด

หลักสูตร Empowering the Students: ปลุกพลังใจให้นักศึกษา หลักสูตร 1 วัน ดูรายละเอียด

หลักสูตร Reaching for the star ดูรายละเอียด

พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติ : เติมไฟในการทำงาน Nourishing the Helper หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ดูรายละเอียด

สื่อสาน : การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ในองค์กร ดูรายละเอียด

เรียน-รู้-รัก : ฉบับเยาวชน ดูรายละเอียด

หลักสูตร Watering Seeds of Love ฉบับคู่ชีวิต หลักสูตร 2 วัน ดูรายละเอียด

หลักสูตร Amazing Team: ทีมงานมหัศจรรย์ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ดูรายละเอียด

หลักสูตร Walk Rally สัมพันธ์ หลักสูตร 1 วันสำหรับพนักงานทั่วไป ดูรายละเอียด

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติ : เติมไฟในการทำงาน Nourishing the Helper for Hospital ดูรายละเอียด

Mindful Relationships workshop ดูรายละเอียด

Mindful Relationships เรียน-รู้-รัก ดูรายละเอียด