หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
หลักสูตร

+ ดูรายละเอียด

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดูรายละเอียด

Counseling Skills for HR ดูรายละเอียด

Empowering the Team ดูรายละเอียด

การฝึกสติเพื่อประสิทธิภาพงานและความสุข ดูรายละเอียด

Happy Team, Happy Workplace ดูรายละเอียด

Team & Party ดูรายละเอียด

English and Personality Development ดูรายละเอียด

ทักษะผู้นำเพื่อความสำเร็จ ดูรายละเอียด

สื่อสาน : การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ในองค์กร ดูรายละเอียด

หลักสูตร Empowering the Students: ปลุกพลังใจให้นักศึกษา หลักสูตร 1 วัน ดูรายละเอียด

หลักสูตร Amazing Team: ทีมงานมหัศจรรย์ ดูรายละเอียด

หลักสูตร Walk Rally สัมพันธ์ หลักสูตร 1 วันสำหรับพนักงานทั่วไป ดูรายละเอียด

เรียน-รู้-รัก : ฉบับเยาวชน ดูรายละเอียด

พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติ : เติมไฟในการทำงาน Nourishing the Helper ดูรายละเอียด

หลักสูตร Watering Seeds of Love ฉบับคู่ชีวิต ดูรายละเอียด

หลักสูตร Reaching for the star ดูรายละเอียด

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติ : เติมไฟในการทำงาน Nourishing the Helper for Hospital ดูรายละเอียด

Mindful Relationships เรียน-รู้-รัก ดูรายละเอียด