หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
อ.วชิรา บุตรวัยวุฒิ
ที่ปรึกษาสถาบันวันที่ฉันตื่น

ข้อมูลส่วนตัว

อดีตข้าราชการดีเด่น กรุงเทพมหานคร ที่โดดเด่นด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อดีตรองอุปนายกสมาคมจิตวิทยาคลินิก เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่จบจิตวิทยาอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัด และวิทยากรอันดับต้นๆ ของประเทศ เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ที่บรรยายได้สนุก ลึกซึ้ง ที่สำคัญ นำไปใช้ได้จริ

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน

 • การศึกษา     
 • - ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • -ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 • - Certificate  of  Therapeutic Community ,Daytop  Institute., USA.

 • ประสบการณ์การทำงาน
 • - หัวหน้าสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร
 • - C.E.O. บริษัท CIFAC จำกัด                           
 • - ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ สวนนงนุช
 • - ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า                                 - ที่ปรึกษาโครงการพฤติกรรมผู้นำในองค์กร บ.เซเรบอส จำกัด
 • -  ที่ปรึกษาโครงการ Talent Management บ.THINK BEYONDจำกัด
 •  
 •  
 • ปัจจุบัน      
 • - ที่ปรึกษา Awakening Day Institue  ( สถาบันวันที่ฉันตื่น)  
 • - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  บ. More Than Free จำกัด ((Duty Free, Bangkok  Airway)
 • - ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ บ. Math House 
 • - ที่ปรึกษาและผู้ดำเนินโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงพยาบาลสุขุมวิท
 • - ที่ปรึกษาและผู้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  มหาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่
 • -  ครูของสมาคมไทยโค้ช  
 • -  อ.พิเศษ นศ.ป.โท สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยชียงใหม่
 • - วิทยากรบรรยาย  EQ ของสถาบันต่างๆ
 •  
 • 1หลักสูตร MDP คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ (Mini-MBA)
 • 2.หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • 3.หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล และFellowship คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
 • 4. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ       
 •        
 • - วิทยากรบรรยาย ความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างทีม  ภาวะผู้นำ  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จิตวิทยาการบริหาร  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ  ธ.แห่งประเทศไทย  บริษัทเครือซิเมนต์ไทย  บริษัท ปตท. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ  
 •  
 •  
 • ประวัติทางสังคม
 • * อุปนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไท
 • * ข้าราชการดีเด่น สำนักอนามัย ก.ท.ม.ปี2546
 •          
 • ผลงานด้านวิชาการและหนังสือ         
 • *Art Feeimg กับการให้คำปรึกษา
 • *หนังสือ” ปลุกพลังใจ สร้างไฟในตัวคุณ”