หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
อ.วชิรา บุตรวัยวุฒิ
ที่ปรึกษาสถาบันวันที่ฉันตื่น

ข้อมูลส่วนตัว

อดีตข้าราชการดีเด่น กรุงเทพมหานคร ที่โดดเด่นด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อดีตรองอุปนายกสมาคมจิตวิทยาคลินิก เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่จบจิตวิทยาอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัด และวิทยากรอันดับต้นๆ ของประเทศ เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ที่บรรยายได้สนุก ลึกซึ้ง ที่สำคัญ นำไปใช้ได้จริ

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน

การศึกษา     

- ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

- Certified of Therapeutic Community ,Daytop Institute., USA.


ประสบการณ์การทำงาน

- หัวหน้าสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร

- C.E.O. บริษัท CIFAC จำกัด                           

- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ สวนนงนุช

- ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า                                 - ที่ปรึกษาโครงการพฤติกรรมผู้นำในองค์กร บ.เซเรบอส จำกัด

-  ที่ปรึกษาโครงการ Talent Management บ.THINK BEYONDจำกัด

 

 

ปัจจุบัน      

- ที่ปรึกษา Awakening Day Institue  (สถาบันวันที่ฉันตื่น)  

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  บ. More Than Free จำกัด ((Duty Free, Bangkok  Airway)

- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ บ. Math House 

- ที่ปรึกษาและผู้ดำเนินโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงพยาบาลสุขุมวิท

- ที่ปรึกษาและผู้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  มหาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่

- ครูของสมาคมไทยโค้ช  

- อ.พิเศษ นศ.ป.โท สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยชียงใหม่

- วิทยากรบรรยาย  EQ ของสถาบันต่างๆ

 

1 หลักสูตร MDP คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ (Mini-MBA)

2. หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

3. หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล และ Fellowship คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

4. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ       

       

- วิทยากรบรรยาย ความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างทีม  ภาวะผู้นำ  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จิตวิทยาการบริหาร  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ  ธ.แห่งประเทศไทย  บริษัทเครือซิเมนต์ไทย  บริษัท ปตท. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ  

 

 

ประวัติทางสังคม

* อุปนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

* ข้าราชการดีเด่น สำนักอนามัย ก.ท.ม.ปี2546

         

ผลงานด้านวิชาการและหนังสือ         

*Art Feeimg กับการให้คำปรึกษา