หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
เรียน-รู้-รัก : ฉบับเยาวชน

 

        จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ1ของภูมิภาคเอเชียที่มีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในหญิงที่มีอายุไม่เกิน 20ปี เฉลี่ยปีละ 1แสนคน จากสถิตินี้ ส่งผลให้ประเทศไทยพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 2ของโลก รองจากแอฟริกา (กรุงเทพธุรกิจ, สิงหาคม 2555) 

        เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือบางทีจะเป็นเพราะฮอร์โมน บางครั้งอาจมาจากความรัก หรือบางคราวคงเป็นเพราะความอยากลอง ของเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งสองฝ่ายที่ไม่สามารถหักห้ามใจต่อความเย้ายวนของความสัมพันธ์ทางเพศที่ถูกเคลือบด้วยคำว่า ‘รัก’

        ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เยาวชนไทยนำความรักมาผสมกับความสัมพันธ์ทางเพศอย่างแยกไม่ออก ด้วยการตระหนักในความเป็นจริงนี้ ADI : Awakening days Institute - สถาบันวันที่ฉันตื่น จึงได้ออกแบบหลักสูตร ‘เรียน-รู้-รัก: ฉบับเยาวชน’ ขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องความรักและเพศสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนหญิงชายได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยรูปแบบการบรรยายและกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยา อันจะนำมาซึ่งความตระหนักรู้ในวิถีแห่งรักอย่างมีสติที่จะเป็นอีกหนึ่งทางป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนต่อไป

 

รูปแบบการอบรม

การบรรยาย และกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยา

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 

ระยะเวลา

      3 ชั่วโมง

 

ผู้ประสานงาน

คุณฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ

ADI: Awakening Days Institute - สถาบันวันที่ฉันตื่น

17/2 ม.5 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Tel : 086-5284158 Fax: 053-810849 (auto)

E-mail : awakeningdays@gmail.com

Website : www.awakeningdays.com

Fanpage : www.facebook.com/Awakeningdays

 

 

 

เมื่อ : 2013-02-21