หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
Team & Party

 หลักสูตร ‘Team & Party’ เป็นหลักสูตรที่สถาบันวันที่ฉันตื่นสร้างออกแบบขึ้นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในหมู่คณะ และในขณะเดียวกันก็ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ใช้ศักยภาพในการพัฒนาที่จะนำพาทีมและองค์กรไปสู่เป้าหมาย ด้วยหัวและหัวใจในวิธีการแบบ ‘งานได้ผล คนเป็นสุข’ ภายใต้การเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ได้จริงจากทีมนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์

เมื่อ : 2016-01-08