หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
หลักสูตร

Telephone Counseling Service ดูรายละเอียด

How to deal with Depression & Burn Out ดูรายละเอียด

Awaken Your Happiness ดูรายละเอียด

How to Build Workplace Motivation ดูรายละเอียด

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดูรายละเอียด

Counseling Skills for HR ดูรายละเอียด

Empowering the Team ดูรายละเอียด

การฝึกสติเพื่อประสิทธิภาพงานและความสุข ดูรายละเอียด

Happy Team, Happy Workplace ดูรายละเอียด

Team & Party ดูรายละเอียด

English and Personality Development ดูรายละเอียด

ทักษะผู้นำเพื่อความสำเร็จ ดูรายละเอียด

สื่อสาน : การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ในองค์กร ดูรายละเอียด

หลักสูตร Empowering the Students: ปลุกพลังใจให้นักศึกษา หลักสูตร 1 วัน ดูรายละเอียด

หลักสูตร Amazing Team: ทีมงานมหัศจรรย์ ดูรายละเอียด

หลักสูตร Walk Rally สัมพันธ์ หลักสูตร 1 วันสำหรับพนักงานทั่วไป ดูรายละเอียด

เรียน-รู้-รัก : ฉบับเยาวชน ดูรายละเอียด

พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติ : เติมไฟในการทำงาน Nourishing the Helper ดูรายละเอียด

หลักสูตร Watering Seeds of Love ฉบับคู่ชีวิต ดูรายละเอียด

หลักสูตร Reaching for the star ดูรายละเอียด

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติ : เติมไฟในการทำงาน Nourishing the Helper for Hospital ดูรายละเอียด

Mindful Relationships เรียน-รู้-รัก ดูรายละเอียด