หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
สันติในกลุ่ม

 การทำกลุ่มสามารถทำให้เกิดสันติได้ เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ใน 2 กรณี คือ 

1. สมาชิกในกลุ่มมีความขัดแย้งกันอยู่ก่อนเข้ากลุ่ม หากผู้นำกลุ่มสามารถเอื้อให้สมาชิกที่ขัดแย้งกันได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟัง ซึ่งไม่ใช่เพียงฟังแล้วผ่านเลยไปหรือออกไปทะเลาะกันต่อในกลุ่ม แต่เป็นการฟังประกอบกับการเอื้ออำนวยของผู้นำกลุ่มที่ช่วยเสริมให้สมาชิกเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจในความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และการให้คุณค่าของอีกคนหนึ่งอย่างเปิดกว้าง ซึ่งถึงแม้ท้ายที่สุดแล้ว ทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ลงเอยด้วยการผูกสัมพันธ์อันดีต่อกันหรือปฏิบัติอย่างอ่อนโยนต่อกัน แต่หากได้เข้าใจแล้วว่าสาเหตุที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่งคืออะไร ก็เป็นการทำให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคลายความเข้มลง และส่งผลให้ทั้งสองเรียนรู้ที่จะอยู่ภายใต้ความขัดแย้งด้วยสันติต่อไป แต่กลุ่มอย่างนี้ต้องระวังให้ดี เพราะถ้าผู้นำกลุ่มมือไม่ถึง ความขัดแย้งอาจไม่ได้รับการคลี่คลายหรือคลี่คลายแบบค้างคา หรือแย่ที่สุดคือผู้นำกลุ่มกลายเป็นเป้าของสมาชิกแทน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจหรือไว้ใจกันในกลุ่มได้อีกเลย ผู้นำกลุ่มต้องละเอียด ไวต่อความรู้สึก อดทนต่อแรงต้านที่จะเกิดขึ้นจากสมาชิก และใช้สติปัญญามากกว่าการทำกลุ่มปกติหลายเท่านัก
 
2. สมาชิกกลุ่มไม่มีความขัดแย้งกันก่อนเข้ากลุ่ม ผู้นำกลุ่มสามารถเอื้ออำนวยให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากขึ้น ซึ่งสันติในที่นี้คือ ความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน บางครั้งการใช้ชีวิตร่วมกันของผู้คนอาจเต็มไปด้วยสันติแต่ไม่เข้าใจกันอย่างแท้จริง ถึงแม้ไม่ได้มีการโต้เถียงหรือติดขัดใดๆ แต่ก็จะเป็นการดีที่ได้รู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของทุกคนว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนเลือกปฏิบัติต่อกัน คล้ายสมาชิกได้รับรู้ถึงแก่นของความคิดของกันและกัน ก็จะทำให้สามารถเลือกปฏิบัติต่อไปได้ว่าสิ่งใดจะเป็นการกระทบกระทั่งก็ไม่ทำ สิ่งใดจะเป็นการส่งเสริมกันก็จะทำมากขึ้นต่อไป ซึ่งผู้นำกลุ่มเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในกลุ่ม
 
สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติภายในกลุ่มได้คือตัวของผู้นำกลุ่มเอง ซึ่งหากผู้นำกลุ่มมีทักษะ มีทัศนคติความเข้าใจที่ถูกต้องและประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มอย่างพอเพียง ก็จะทำให้การฟังอย่างเข้าใจและการเข้าใจซึ่งกันและกันของสมาชิกมีต่อกันในระดับลึกซึ้งขึ้นและนำไปปฏิบัติต่อกันนอกกลุ่มได้อย่างตรงกับความเป็นจริงในชีวิต
มันไม่สำคัญหรอกว่าสมาชิกจะมีความขัดแย้งกันมาก่อนหรือไม่ แต่อยู่ที่ตัวผู้นำกลุ่มมากกว่าว่าจะพาสมาชิกไปในทิศทางใดและอย่างไรมากกว่า เพราะหากผู้นำกลุ่มไม่ละเอียดพอก็อาจพาสมาชิกหลงทางไปได้ และที่เลวร้ายที่สุดคือสมาชิกไม่เชื่อใจผู้นำกลุ่มเสียเอง นั่นจะไม่สามารถทำให้สันติเกิดขึ้นได้เลย
 

เมื่อ : 2012-12-25