หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
หลักสูตร Walk Rally สัมพันธ์ หลักสูตร 1 วันสำหรับพนักงานทั่วไป

“การทำงานในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น!” เป็นคำพูดที่เรามักได้ยินกันอยู่เสมอ 
“เราต้องสร้างทีมให้แข็งแกร่ง สามัคคีกัน!!” คือคำตอบที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง
“แต่จะทำอย่างไรล่ะ!?” คือคำถามที่ปรากฏขึ้นในใจทุกครั้ง
‘awakening days institute’ กลุ่มนักจิตวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมทางด้านจิตวิทยาและการฝึกสติสำหรับผู้คนในยุคสมัยใหม่จึงได้พัฒนาหลักสูตร ‘Walk Rally สัมพันธ์’ ขึ้นเพื่อเอื้อให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กรของตน ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานในอีกบรรยากาศหนึ่ง แต่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตการทำงานได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น
       หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานในองค์กรรู้จักตัวตนของเพื่อนร่วมงานรอบด้านมากขึ้น นอกเหนือไปจากด้านการทำงานเพียงอย่างเดียว เรียนรู้การสื่อสารพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเข้าถึงวิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่สามัคคีกัน ภายใต้บรรยากาศของความผ่อนคลายและสนุกสนานที่จะช่วยเอื้อให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
 
 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เรียนรู้วิธีการสื่อสารภายในองค์กร และมีความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม
 
 

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

 

เรียนรู้การสื่อสารภายในองค์กร : เรียนรู้พฤติกรรมการสื่อสารที่มีผลต่อผู้อื่น
เรียนรู้การทำงานเป็นทีม : เรียนรู้ภาวะผู้นำและการยอมเป็นผู้ตามในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ : เรียนรู้การมีอัธยาศัยกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีต่อกัน ลดช่องว่างระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 
 

รูปแบบเกี่ยวกับการฝึกอบรม

 

กิจกรรมเชิงจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมฐาน walk rally
การทำกิจกรรมแบบเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง (Experiential Learning)
การระดมสมอง (Brainstorm) 
 
 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยอบรม

      บริษัท อเมริกันมอเตอร์ เชียงใหม่ 

    

 

  

งานนี้แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ทำให้ได้รู้ว่า ไม่ใช่แค่รถเท่านั้น แต่คนทำงานก็เป็น 'พันธุ์แกร่ง' เช่นกัน!!

 

 

     บ. ฟอร์ด อเมริกันส์ มอเตอร์ เชียงราย

 
                                            
 
       

"เป็นวันหยุดที่มีความสุขที่สุด!"

"เป็นวันที่ได้รู้จักธาตุแท้ของใครหลายคนว่า เขามีไอเดียดีและอารมณ์ดีมาก!!"

"เมื่อก่อนเคยคิดว่า 'ก็แค่ที่ทำงาน' แต่วันนี้ได้รู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่ที่ทำงานอีกแล้ว วันนี้ทำให้เราเปลี่ยนความคิดนั้นไป!!!"

 

       บริษัทลำพูน พาส แพ็ค

   

  

  

 

      สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ศูนย์กาญจนบุรีและศูนย์แม่สอด 

   

 

  

 

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

  

  

          เวลาที่เราสามารถยิ้มด้วยกันกับกลุ่มของเราได้แม้ในขณะเผชิญกับโจทย์ที่ทำให้ลำบาก ที่ทำให้ร้อน ที่ทำให้เหนื่อย เชื่อว่าเวลานั้น 'ทีม' ได้เกิดขึ้นแล้วล่ะ

          หมดวัน หมดเวลาของกิจกรรม เข้าสู่ช่วงของการสังสรรค์ ADI ได้รับคำขอบคุณผ่านลำโพงที่ติดตั้งอยู่ มีประโยคหนึ่งที่ผู้บริหารท่านหนึ่งกล่าวไว้ก่อนร้องเพลงทีเดียว 3 เพลงรวด ที่เราขอถือเอาเป็นการสรุปผลของการอบรมครั้งนี้เลยก็แล้วกัน ท่านบอกว่า "การฝึกอบรมครั้งนี้ดีที่สุดในรอบ 20 ปีที่เคยจัดมา ขอบคุณมากครับ"

 

     บริษัทโฟนิกซ์ จำกัด

   

  

มีเสียงหนึ่งที่อยากนำเสนอ เขาบอกว่า "มาวันนี้ทำให้ได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยว เรามีพี่น้องตั้งเยอะที่ดูแลเราอยู่ มีกำลังใจกลับไปทำงานแล้วล่ะ"

เมื่อ : 2012-12-25