หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
English and Personality Development

 หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

• Survival English: ภาษาอังกฤษเพื่อการอยู่รอดในสังคม
• Slang and idioms: ภาษาวัยรุ่นและสำนวนอังกฤษ
• Pronounce like a Pro: ฝึกสำเนียงให้ดูโปร
• Culture shock in office: ความต่างของวัฒนธรรมในการทำงาน
• Learning from media around you: เรียนภาษาจากสื่อรอบตัว
• ผู้นำโดดเด่น ผู้สนับสนุนทรงคุณค่า : เรียนรู้การเป็นผู้นำ การกระตุก กระตุ้น ทีมงานสู่ความสำเร็จร่วมกัน
• Professional Personality: เรียนรู้การสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

เมื่อ : 2018-09-24