หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
Counseling Skills for HR

เหมาะกับ HR ที่ต้องการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการปรึกษาแก่คนในองค์กร

 เนื้อหาหลักสูตร

- Understand Process of Mind

- Active Listening Skill

- Emphatic Understanding

- Questioning for Helping Technique

- Effective Communication Skills

เมื่อ : 2018-09-26