หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 เนื้อหาหลักสูตร

- เข้าใจตนเข้าใจทีม

- ทักษะการสื่อสารเพื่อความสุขและความสำเร็จ

- คุณค่าของงาน ค่านิยมเพื่อองค์กร

- สร้างคน สร้างวัฒนธรรม ให้จับต้องได้

- การประยุกต์ค่านิยมองค์กรสู่การทำงาน

 

องค์กรที่ได้เรียนรู้หลักสูตรนี้

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

- กลุ่มทองเจียระไน AIA

เมื่อ : 2018-09-26