หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
Awaken Your Happiness

เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนา Growth Mindset ด้านความความสุข หลักสูตรนี้ให้เครื่องมือในการจัดการความทุกข์ที่เกินจริง รวมถึงเทคนิคการ ‘ปลุก’ความสุขให้ตื่นขึ้นด้วยตนเองที่นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะส่วนบุคคลแล้ว ยังช่วงป้องกันภาวะซึมเศร้าและ Burn Out ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิต
 
ระยะเวลาของหลักสูตร
3 ชั่วโมง 
 
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้
Understanding Our Mind: เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของจิตใจ การเกิดความสุข ความทุกข์ และนิสัยต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
Nature of Happiness: เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความสุขที่ควบคุมได้ด้วยตนเอง
Power of question: เรียนรู้ ฝึกทักษะการถามเพื่อสร้างเป้าหมายและคำถามที่สร้างความกรุณาช่วยให้เกิดสมดุลแก่ตนเอง
Oasis of Happiness DIY: เรียนรู้และฝึกใช้เครื่องมือแบ่งเบาความทุกข์ อุปกรณ์สร้างความสุขด้วยตนเองจากหลัก บ่ม-เพาะ-ปลุก
 

เมื่อ : 2020-03-24