หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
How to deal with Depression & Burn Out

 เข้าใจลักษณะเบื้องต้นของอาการซึมเศร้าและภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ เรียนรู้วิธีการจัดการตนเองไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดมากเกินไปที่จะนำไปสู่อาการเจ็บป่วย รวมถึงฝึกทักษะการรับฟังเพื่อช่วยเหลือด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา คือ Active Listening Skills และ Emphatic Understanding

ระยะเวลาของหลักสูตร

6 ชั่วโมง

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

Understanding Our Mind: เข้าใจการทำงานทางจิตใจของมนุษย์

วิธีการแยกแยะอาการเจ็บป่วยทางจิตเบื้องต้น: เรียนรู้วิธีการคัดกรองผู้ที่มีแนวโน้มอาการทางจิตเบื้องต้น

Coping Skills for Prevention: เรียนรู้วิธีจัดการชีวิต เพื่อบริหารความเครียดได้อย่างเหมาะสม

เคล็ดลับจับใจ: ฝึกทักษะการฟัง ปรึกษา Active Listening Skills และ Emphatic Understanding ตามหลักจิตวิทยาการ ด้วยโมเดล QEES เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้น

 

เมื่อ : 2020-03-24