หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
Telephone Counseling Service

 บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านการโทรศัพท์แก่ผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า และต้องการการดูแลผ่านกระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตวิทยาคลินิกที่มีประสบการณ์

เป็นการพูดคุยด้วยกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เน้นให้ผู้รับบริการได้สำรวจความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ของตนเอง เป็น talk therapy รูปแบบหนึ่งที่ไม่มีการใช้ยาทางจิตเวช 

ใช้เวลา 45-60 นาที ต่อครั้ง

ค่าบริการ 1,800 บาท ต่อครั้ง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Awakeningdays

เมื่อ : 2020-03-24