Listen to your body: Physical Resilience

  • 16/06/2023

หนึ่งในวิธีการดูแลตัวเองที่ฝึกอยู่โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา
..
หนึ่งในวิธีสร้างการฟื้นคืนใหักับตัวเองคือการฟังร่างกายตัวเอง
บ่อยครั้งที่เราเพิกเฉย ไม่สนใจ หรือทำเป็นไม่ได้ยินว่า ร่างกายเหนื่อย อยากพัก บางทีร่างกายส่งเสียงให้คุณเคลื่อนไหว เขาต้องการการเคลื่อนไหว หรือบางทีร่างกายอาจบอกว่าอาหารแบบนี้พอแล้ว
หากฝึกฟังเสียงของร่างกายได้เป็นมากขึ้น เราก็จะดูแลสิ่งที่ร่างกายต้องการได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น แล้วจึงสามารถฟื้นคืนจากความเหนื่อยล้าอย่างมีคุณภาพมากขึ้น
และการฟังร่างกายเช่นนี้ ไม่ใช่การสปอยด์ตัวเองให้ขี้เกียจ ไม่ใช่การตามใจ ทว่าคือการฟังอย่างลึกซึ้งและดูแลตัวเองอย่างเข้าใจต่างหาก
...
วันนี้ ร่างกายกำลังบอกอะไรกับคุณ ลองฟังดูสิ
.
(เรียบเรียงและประยุกต์จาก Resilience Deck โดย ธนาคารจิตอาสา)
#resilience
#resiliencedeck
#selfcare

ความรู้อื่นๆ

^